“Als je blijft staren naar de plek waar de zon onderging, dan zal je hem nooit meer op zien gaan.”

Wij delen allemaal een passie: bijdragen aan het geluk van mensen.

Als familaal bemiddelaars was het onze droom een "huis" op te richten waarin iedereen die met relatieproblemen, een scheiding of familiale spanningen te maken krijgt op elk moment terecht kan. Wij leerden dat mensen nood hebben aan 1 plek waar ze alle hulp vinden. In plaats van te zoeken naar een bemiddelaar, notaris, advocaat, therapeut, kinderpsycholoog,....op verschillende plaatsen. 

Hoewel relatieproblemen, een scheiding en familiale conflicten heel ingrijpend zijn, willen wij willen mensen perspectieven bieden. Daarnaast hebben wij allemaal een hart voor kinderen, en willen we steeds hun belang bewaken. 

 

Het team van Perspectieven

Maaike Goyens

Familiaal bemiddelaar en juriste (advocaat tot 2013)

Quote: "My passion is  to create happiness by connecting people."

Ik hou van mensen tout court en wil simpelweg bijdragen aan hun geluk. In het bijzonder heb ik een groot hart voor kinderen. Als advocate ondervond ik dat ‘het gerechtssysteem’ regelmatig conflictvergrotend werkt en vechtscheidingen in de hand werkt. In 2013 kon ik mij niet langer verzoenen met de rol die ik speelde in dat systeem. Ik hing mijn toga aan de haak, volgde mijn hart en koos resoluut voor bemiddeling.

Het vraagt moed van partners om bij een scheiding toch samen regelingen te treffen, en dat proces ondersteun ik graag. Als bemiddelaar stimuleer ik mensen om ondanks de partnerscheiding samen ouders te blijven voor hun kinderen. Als jurist informeer ik graag over rechten en plichten, zonder het conflict aan te wakkeren. Daarnaast geloof ik in de kracht van mensen om te zoeken naar oplossingen in plaats van de blijven focussen op het probleem. Tot slot inspireer ik graag door mijn kennis te delen tijdens lezingen, trainingen en workshops. Mijn liefde voor schrijven heeft intussen geleid tot 2 boeken: "Living together Apart" (Lannoo, 2013) en "Eerste Hulp bij je Nieuwe Gezin" (Lannoo, 2017)

In één zin is het mijn grote passie om mensen te verbinden en op die manier bij te dragen aan een gelukkigere wereld.

Mieke Thijs

Familiaal bemiddelaar – psychotherapeut – relatietherapeut

Quote: “Als je weet waar je naartoe wilt, dan is het gemakkelijker om de weg te vinden.”

Bij het werken met gezinnen in opdracht van de Jeugd- en Familierechtbank kwam ik in aanraking met de grote kwetsbaarheid van kinderen en jongeren in lang aanslepende scheidingssituaties. Van hieruit mijn keuze voor bemiddeling. Scheiding raakt alle betrokkenen existentieel, zowel ouders als kinderen. Bij de verwerking van de scheiding wil ik er met jullie over waken dat wat gezegd moet worden ook gezegd kán worden.Ik wil jullie ook graag ondersteunen om jullie scheiding zo goed mogelijk te regelen en daarbij het belang van het kind voorop te stellen. Binnen relatietherapie wil ik vooral luisteren naar jullie verhaal en bekijken wat er wel werkt in de relatie om stapsgewijs te zoeken naar jullie gezamenlijk gewenste situatie en wat daarvan misschien al gedeeltelijk aanwezig is. ‘Wat niet stuk is moet je niet maken’.

Noortje Neyens

Seksuologe en relatietherapeute

Quote: "Happiness is only real when shared."

Relaties, intimiteit, genegenheid, liefde, seksualiteit,… Allemaal begrippen die zo algemeen bekend zijn, maar waar iedereen toch een eigen betekenis aan geeft. Er is geen juist of fout, geen goed of slecht, iedereen is expert van zijn eigen leven. Liefde is iets moois, maar bij problemen in een relatie, komen er zoveel vragen op je af en brengt dit onzekerheid met zich mee. Vaak is het moeilijk om de juiste persoon in je omgeving te vinden om deze gevoelige thema’s mee te bespreken. Als seksuologe en relatietherapeute wil ik graag die steunfiguur zijn en samen op zoek gaan naar de antwoorden op al je vragen.

Cindy Willekens

Familiaal bemiddelaar, kinder- en oudercoach

Quote: "Luisteren kan zoveel zeggen."

Als bemiddelaar in familiale zaken/kindercoach vind ik het belangrijk om kinderen centraal te stellen in een echtscheiding- en ouderschapsbemiddeling. Voor kinderen is de scheiding van hun ouders een ingrijpende gebeurtenis. Het is belangrijk om stil te staan bij hetgeen zij nodig hebben om de scheiding van hun ouders een plaats te geven en zich opnieuw goed in hun vel te voelen. Kinderen vinden het fijn wanneer er met hen rekening wordt gehouden in deze verwarde en moeilijke tijden. In het uitwerken van een omgangs- en verblijfsregeling op maat van het kind is het erg zinvol om naar kinderen te luisteren en de ouders door de ogen van hun kind(eren) te leren kijken.

Sanne Hermans

Seksuologe & relatiecoach, paardencoach

Quote: "The journey of a 1000 miles begins with a single step"

Als seksuologe & relatie- en gezinscoach ben ik gepassioneerd door gezinsrelaties. Daarnaast zijn paarden en de spiegel die zij mensen voorhouden mijn passie. Interacties en relaties zijn voor deze sociale dieren letterlijk van levensbelang.  Ik heb zowel via vormingen als in mijn persoonlijk leven de nodige bagage verzameld die ik bundel in een oplossingsgerichte aanpak. Het is mijn missie om jou persoonlijk, jullie als koppel of als (nieuw) gezin te begeleiden bij het oplossen van zorgen, vragen of  problemen die te maken hebben met seksualiteit, jullie (ex-)partnerschap of de dynamiek van het gezin. Ik wil je perspectieven helpen zien zodat je keuzes kan maken en problemen oplossen op een manier die bij jou past.  Omdat woorden niet alles zeggen en het verhelderend kan zijn om situaties van op afstand te bekijken, werk ik ook graag op een visuele manier. Dit uit zich in bijvoorbeeld in  familieopstellingen met duplo-popjes, praktische oefeningen én in het werken met paarden.

Veronique Diliën

Familiaal bemiddelaar - psychotherapeute (kinderen en volwassenen) - rouw- &verliescoach

Quote: "Every accomplishment starts with the decision to try."

Positief in het leven (proberen) staan, groei en (evenwaardige) communicatie zijn begrippen die centraal staan in mijn werk, zowel bij kinderen en jongeren als bij volwassenen. Eén van de redenen waarom ik koos voor familiale bemiddeling is dat ik het belangrijk vind dat rekening wordt gehouden met de wensen, behoeften en noden van een kind, zodat beslissingen niet alleen genomen worden vanuit het standpunt van volwassenen. Mijn doel is om ouders, grootouders, opvoeders, … mee op pad te nemen in een proces waarin ze zowel hun eigen behoeften als die van het kind voor ogen houden. Als psychotherapeute vind ik het belangrijk om gedrag en emoties te normaliseren, zodat we allemaal milder worden voor onszelf. Ik wil kinderen en volwassen helpen zoeken naar de juiste taal om hun gevoelens en gedachten uit te spreken, te tonen, … omdat dat bijdraagt aan een positief zelfbeeld, waardering, respect en begrip. Door je te helpen kijken naar een situatie met een andere bril en te leren zien naar wat er onder gedrag of signalen schuil kan gaan en dáár aan te werken, geloof ik dat het leven soms gemakkelijker kan zijn. Onder meer daarom heb ik me gespecialiseerd in rouw- en verliesverwerking. Vaarwel zeggen tegen gewoonten, personen, levensfasen, dieren, een toekomstbeeld , … vragen stuk voor stuk moed en energie van de persoon die verdriet moet verwerken. Verdriet verwerken is arbeid, vraagt moed en kracht. In dat proces wil ik je graag begeleiden. Kortom we gaan samen op weg en komen samen in beweging!

Katrien Van Laer

Psycholoog

Quote: "What if I fall?" "Oh,but my darling,what if you fly?" ? Erin Hanson

Als psychologe wil ik kinderen en adolescenten graag leren of laten stilstaan bij hun binnenwereld en hoe ze die mogen beleven en uiten. De redenen van aanmelding kunnen heel uiteenlopend zijn: van psychosomatische klachten (vb. buikpijn door stress,…) en socio-emotionele moeilijkheden (vb. laag zelfbeeld, hechtingsproblemen) tot gedragsmoeilijkheden of angsten. Mijn werkervaringen hebben me gesterkt in de overtuiging dat problemen van kinderen en jongeren het best aangepakt kunnen worden in de context van het gezin, zelfs na scheiding of in het kader van nieuwe gezinsvormen. Vanuit dit kader probeer ik, samen met de kinderen, jongeren én hun ouders uit te zoeken wat zij nodig hebben om zelf terug verder te kunnen gaan. Ik start steeds met een verkennend gesprek met de ouders. Hoe we nadien verder gaan, hangt af van de vragen en verwachtingen van zowel de ouders als het kind.

Renée Wevers

Integratief Psychotherapeut (individu & koppel) - familiaal bemiddelaar

Quote: "Even the smallest actions are steps in the right direction."

Waar het om gaat, is waar je naartoe wil. Ik geloof sterk in het creëren van je eigen geluk. Als familiaal bemiddelaar en integratief psychotherapeut, en mede vanuit mijn werkervaring met mensen, ouders en kinderen, in (v)echtscheidingen, kwetsbare overgangsmomenten en relaties, vind ik het belangrijk om in te zetten op verbinding. Herstel en verbinding met jezelf, met elkaar en met je omgeving… Persoonlijke groei, evenwicht en communicatie staan hierbij centraal. Hier zet ik dan ook maximaal op in, zowel binnen bemiddeling als therapie. Samen wil ik op zoek gaan naar de juiste woorden om jezelf uit te drukken, op zoek naar een gemeenschappelijke taal.

Lieve Meesters

Familiaal bemiddelaar – juriste- docent medisch recht

Quote: "In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden." Albert Einstein

Mensen begeleiden tijdens een moeilijke periode, geconfronteerd met conflict of scheiding, is wat ik graag doe. Mijn aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar de gevolgen van ouderlijk conflict of scheiding voor kinderen. Als familiaal bemiddelaar met juridische achtergrond kies ik voor een efficiënte, oplossingsgerichte en rustgevende aanpak. Daarnaast ligt mijn focus op medisch recht, zorgverlening en levenseinde. Bij levenseinde, langdurige ziekte en zorg ontstaan regelmatig familiale spanningen. In deze emotioneel belastende periodes wil ik mijn steen bijdragen door ruimte te creëren om spanningen weg te werken en samen naar oplossingen te zoeken. Daarnaast leert mijn ervaring als docent medisch recht dat in deze levensfasen ook nood bestaat aan praktische informatie en advies (vb. opmaken van wilsverklaringen, zorgvolmacht, bewindvoering, euthanasie,…). Aan de hand van serene, warme en verbindende gesprekken, is het mijn intentie om rust te brengen en informatie te verlenen.