Nieuw samengesteld gezin: samensmelting van verleden en heden

Een nieuw gezin heeft uitdagingen die een traditioneel gezin niet heeft, veelal gebaseerd op een specitieke dynamiek en een ingewikkelde loyaliteitenhuishouding. 

In ons team schreef Maaike Goyens er een boek over: "Eerste Hulp bij je Nieuwe Gezin" (Lannoo, 2017), waarin ze zich liet omringen door andere experten om het thema helemaal uit te diepen. 

“Not every problem that’s faced can be solved. But nothing can be saved if not faced.”

Zoek tijdig hulp bij spanning of conflict

In functie van de situatie bieden we de hulp nodig is: coaching, therapie, advies, informatie, een familieopstelling, coaching met paarden,.... 

Ik heb een vraag over mijn (nieuw) gezin